Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις αθλητικού δικαίου σχετικά με μεταγραφές και αποζημιώσεις αθλητών ερασιτεχνών και επαγγελματιών. Συστήνουμε αθλητικά σωματεία και μετατρέπουμε σωματεία αστικού δικαίου σε αθλητικά σωματεία.

Το γραφείο μας μέχρι τώρα έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην υπεράσπιση δικαιωμάτων ανήλικων αθλητών, ενώ έχει ασχοληθεί και με το πρόγραμμα «ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑΝ ΑΘΛΗΤΗ».

Προσφυγές

ΑΣΕΑΔ

Αποζημιώσεις και ασφάλιση αθλητών

Υιοθέτησε έναν αθλητή

Pro bono

Το γραφείο μας υποστηρίζει περήφανα ανήλικους αθλητές και τους βοηθά με υποτροφίες αθλητισμού σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Υποτροφίες

Ανήλικοι αθλητές