Το γραφείο μας έχει ικανή εμπειρία σε δικαστηριακή πρακτική σε Ελληνικά Δικαστήρια όλων των δικαιοδοτικών βαθμίδων και όλων των δικαιοδοσιών υπερασπιζόμενο υποθέσεις πελατών του.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας με διεθνή δραστηριότητα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τις υποθέσεις τους με εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών μέσα από Διαιτησία και διαμεσολάβηση, με ειδίκευση στους κανόνες του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και κανόνες Διεθνούς Διαιτησίας (ICC, SIAC rules).

  • Ένδικά μέσα σε Ειρηνοδικεία, Πολιτικά και Διοικητικά Πρωτοδικεία, Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, Λεκτικό Συνέδριο

  • Διαιτησία

  • Διαμεσολάβηση

  • Κανόνες Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

  • Κανόνες Διεθνούς Κέντρου Διαιτησίας της Σιγκαπούρης

  • Εκτέλεση Αλλοδαπών Δικαστικών Αποφάσεων

  • Εκτέλεση Διαιτητικών Αποφάσεων