Στο VPL Law οι επενδυτές βρίσκουν ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για την απόκτησης της άδειας διαμονής τους από πραγματοποιηθείσα επένδυση. Βοηθούμε τους επενδυτές στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα και παρέχουμε συμβουλές για τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας τους από την επένδυση. Σε συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς παρακολουθούμε τις λογιστικές υποχρεώσεις των πελατών μας και τους διευκολύνουμε με το ενιαίο πακέτο υπηρεσιών μας (one point to address to).

Το γραφείο μας καινοτομεί στα επενδυτικά προϊόντα από τα οποία οι πελάτες μας και τα μέλη οικογένειά τους μπορούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα. Έχουμε εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε όλες τις μορφές των επενδύσεων από τις οποίες μπορεί να αποκτηθεί άδεια διαμονής, επενδυτική δραστηριότητα, αγορά ακινήτου, μίσθωση τουριστικού καταλύματος, timeshare και λόγω του ισχυρού μας δικτύου σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πρόσβαση σε διοικητικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και εξυπηρετούμε ταχύτατα τους επενδυτές μας.

Παρέχουμε επίσης της υπηρεσίες μας για την έκδοση άδειας διαμονής σε στελέχη επιχειρήσεων, μισθωτούς και οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα.

  • Άδεια διαμονής Golden Visa

  • Άδεια Διαμονής σε οικονομικά Ανεξάρτητο Πρόσωπο

  • Άδεια Διαμονής σε μέλη οικογένειας

  • Άδειες διαμονής σε στελέχη επιχειρήσεων

  • Επενδυτική Δραστηριότητά

  • Επενδύσεις σε ακίνητα

  • Timeshare

  • Μίσθωση ξενοδοχείων