Οι συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων, παρά την επιφύλαξη των κρατικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, αποτελούν μία πραγματικότητα που εξαπλώνεται καθημερινά και καθιερώνεται σε περισσότερους κλάδους επιχειρήσεων και συναλλαγές. Το γραφείο μας καινοτομεί και παρέχει προηγμένες νομικές υπηρεσίες για το νομικό καθεστώς των κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ, την Ασία και την Αμερική, την αγορά και πώληση τους, τη διαχείρισή τους ως μέσο συναλλαγής.

Χειριζόμαστε υποθέσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές κρυπτονομισμάτων (bitcoin, ethereum κοκ), συντάσσουμε όρους συναλλαγών και πρωτόκολλα εφαρμογής της δραστηριότητάς τους.

Όροι συναλλαγών

Συναλλαγές με crypto (Bitcoin, ethereum κοκ)