Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του VP Law έχουν άριστη γνώση και κατάρτιση σε θέματα Δημοσίου Δικαίου τόσο εξωδικαστικά, αιτήσεις και διεκπεραιώσεις ενώπιον των Δημοσίων υπηρεσιών όσο και σε υποθέσεις αντιδίκείας με το Δημόσιο με δυνατότητα παράστασης σε όλες τις βαθμίδες των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Στη συνεχή αναμόρφωση των φορολογικών ρυθμίσεων και στην κατεύθυνση της χώρας για τη δημιουργία ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος με ισχυρά κίνητρα, το γραφείο μας αναλαμβάνει το Φορολογικό σχεδιασμό επιχειρήσεων, παροχή νομικών φορολογικών συμβουλών κατά το στάδιο έναρξης και καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης αναλαμβάνουμε το φορολογικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων φυσικών προσώπων.

Ειδικότητα μας αποτελεί η παροχή νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια του φορολογικού ελέγχου. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών ενώπιον της φορολογικής διοίκησης, την εκπροσώπηση και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων δικονομικών ενεργειών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Ομοίως και για θέμα διοικητικής εκτέλεσης. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση φορολογούμενων κατά το στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.