Οι τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο εύρος της συμβουλευτικής δικηγορίας, ενώ και στη δικαστηριακή πρακτική κατέχουν μεγάλο μέρος με ενδιαφέρουσες νομολογίες. Σύγχρονο φαινόμενο αποτελούν οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών (διαιτησία και διαμεσολάβηση) που κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερο έδαφος στην επίλυση εμπορικών και εταιρικών διαφορών και το γραφείο μας ακολουθεί αυτή τη δυναμική.

Στο VP Law η γνώμη μας είναι ότι ο δικηγόρος οφείλει να προωθεί και να μην αποθαρρύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτό ακριβώς προσφέρουμε στους πελάτες μας, την απόλυτη νομική ενημέρωση για το επιχειρηματικό περιβάλλον που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και την ασφάλεια ότι είμαστε εκεί για αυτούς 24/7.

Κάνουμε τις ιδέες των πελατών μας πράξεις και τις πράξεις τους επιτυχημένες επιχειρηματικές ενέργειες.

Το VP Law παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε κάθε εταιρία και επιχείρηση με επιπλέον δυνατότητα λογιστικής υποστήριξης από συνεργάτες οικονομολόγους λογιστές και φοροτεχνικούς.

Δουλειά μας είναι να ενεργούμε για επιχειρηματίες και επενδυτές. Προβαίνουμε σε σύσταση εταιριών, συμβουλεύουμε για τα είδη των εταιριών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, την κατάρτιση εταιρικών εγγράφων, τις εταιρικές συναλλαγές, την χρηματοδότησή τους, τη ρύθμιση των οφειλών τους, τη διαπραγμάτευση λοιπών τραπεζικών προϊόντων και γενικά την νομική υποστήριξη σε καθημερινή βάση ακόμη και με την παροχή εσωτερικού δικηγόρου στις επιχειρήσεις τους.

Ειδικότητα μας στο VP Law αποτελεί η ίδρυση εταιριών από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ διαθέτουμε ειδική τεχνογνωσία για το σχηματισμό κοινοπραξιών.

Βοηθούμε επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή τυχόν αλλαγές της και να καταρτίζουν πρωτόκολλα και κανονισμούς λειτουργίας.

Είμαστε σύμβουλοι επιχειρήσεων σε διαδικασίες εξαγοράς, συγχώνευσης και λοιπών εταιρικών μετασχηματισμών, όπως επίσης και σε διαδικασίες εξυγίανσης, αναδιοργάνωσης χρέους και πτώχευσης με συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, στην σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και τη σύνταξη των τελικών συμφωνικών.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση για τη λειτουργία επιχειρήσεων, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικό γραφείο, εκμίσθωση οχήματος με οδηγό κοκ).

Έχουμε ειδικευμένη γνώση και την εμπειρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους διαγωνισμούς δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία φάκελου προσφοράς και την νομική υποστήριξη κατά τα στάδια αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού (προσφυγές, εντάσεις), την υπογραφή της τελικής σύμβασης και την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

Στο VP Law κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό είμαστε πάντοτε δίπλα στους πελάτες μας και τους προσφέρουμε καινοτόμες και υπεύθυνες λύσεις χρηματοδότησης. Συνεργαζόμαστε με όλες τις εμπορικές συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και συμμετέχουμε στην διαμόρφωση κατάλληλου τραπεζικού προϊόντος. Καταρτίζουμε συμβάσεις ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων ενώ το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στην ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) και σε προγράμματα επενδύσεων με παράλληλες ωφέλειες.

To VP Law ακολουθεί πιστά τις ανάγκες των σύγχρονων αγορών και είναι σε θέση να υποστηρίζει νομικά το εγχείρημα εισαγωγής εταιριών σε κύριες και εναλλακτικές αγορές. Η εισαγωγή μιας εταιρίας στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελεί απόφαση στρατηγικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως οικονομικού κλάδου. Όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις με άρτια δομή και εταιρική διακυβέρνηση, με διεθνή προσανατολισμό και καινοτόμες εφαρμογές αναζητούν χρηματοδότηση εκτός του τραπεζικού δανεισμού, φήμη και αναγνώριση και βολιδοσκοπούν ή ακόμη και προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους σε κύριες και δευτερεύουσες αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπηρεσίες

 • Σύσταση εταιριών από ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα

 • Σύνταξη καταστατικού και συμβάσεις μετόχων

 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

 • Υπεράκτιες εταιρίες

 • Start ups

 • SPV

 • Νομική συμβουλή για τη συμμόρφωση με φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία

 • Συμμόρφωση GDPR

 • Μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων

 • Due diligence

 • ΕΣΠΑ

 • Διαγωνισμοί
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί – Συγχωνεύεις – Απορροφήσεις – Αποσχίσεις- Διασπάσεις

 • Κοινοπραξίες

 • Συμβάσεις εργαζομένων

 • Διάσωση και εξυγίανση επιχειρήσεων (προπτωχευτικές διαδικασίες)

 • Αναδιάρθρωση χρέους

 • Τραπεζικά Δάνεια

 • NPL

 • Πτώχευση και συμφωνίες πιστωτών – οφειλετών

 • Bitcoin, crypto

 • Χρηματιστήριο Αθηνών, Κύριες και Εναλλακτικές Αγορές, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα