Το δικηγορικό γραφείο VPLaw ιδρύθηκε το 2006 στην Θεσσαλονίκη. Το 2010 επεκτάθηκε και στην Αθήνα όπου λίγο αργότερα μετέφερε την έδρα του. Σήμερα με γραφειακές εγκαταστάσεις και στις δύο πόλεις, έχει συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες σε όλη την Ελλάδα.

Οι συνεργάτες του VPLaw έχουν ακαδημαϊκές σπουδές σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και αξιοσημείωτη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση. Ασχολούμαστε κυρίως με υποθέσεις εμπορικού, αστικού και φορολογικού δικαίου και σχετικές ποινικές υποθέσεις. Συνεργαζόμαστε με κρατικούς φορείς και Υπουργεία και συμμετέχουμε σε νομοθετικές επιτροπές για την παραγωγή και σύνταξη νομοθετημάτων.

Διαχειριζόμαστε ποικίλες υποθέσεις ομογενών που ζουν στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα ο διεθνής χαρακτήρας του γραφείου, καθώς παρέχει τις υπηρεσίες του σε πλήθος ξένων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο επιχειρηματικά όσο και με έκδοση αδειών διαμονής (golden visa).

Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης δεσμευόμαστε για την αρτιότητα των υπηρεσιών μας. Σκοπός μας είναι να διεκπεραιώνουμε κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε επιτυχώς και με ταχύτητα, αλλά και με το συμφερότερο οικονομικά μέσο για τον πελάτη μας. Μέγιστο μέλημά μας είναι η προνοητικότητα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εργασιών των εντολέων μας και για το λόγο αυτό εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια και προσεγγίζουμε πολύπλευρα κάθε υπόθεση.

Σκοπός μας είναι η συνεχόμενη εξέλιξη επιστημονικά και επαγγελματικά ενώ αποστολή μας η επιτυχία των πελατών μας.

VP Law σημαίνει Αξιοπιστία, Γνώση και Ταχύτητα.