Το γραφείο μας ασχολείται με όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου και μέσα από τη γνώση και την εμπειρία μας βοηθάμε τους πελάτες να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Είμαστε μαζί με τους πελάτες μας όταν διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους και συντάσσουμε συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας για εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες, συμβάσεις διανομής, εμπορική αντιπροσωπείας και συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας. Το VP Law παρέχει σημαντική βοήθεια στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας των πελατών μας σε συνεργασία με υπηρεσίες και επιμελητήρια των χωρών εισαγωγής.

Υποστηρίζουμε νομικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce, eshop), συντάσσοντας τις εμπορικές τους συμβάσεις και τους όρους συναλλαγών τους.

Μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η προστασία των εμπορικών σημάτων, της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των πελατών μας. Το VP Law έχει μεγάλη εμπειρία στην κατοχύρωση σημάτων εθνικών, κοινοτικών και διεθνών αλλά και στην απόκτηση του Ελληνικού Σήματος. Έχουμε πολλές επιτυχείς νομικές παραστάσεις σε υποθέσεις προστασίας σημάτων με σημαντικές επανορθωτικές και αποζημιωτικές κυρώσεις.

Εξειδικευμένοι δικηγόροι μας παρέχουν υπηρεσίες για την προστασία και διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με κατάθεση και παρακολούθηση αιτήσεων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων, αλλά και άσκηση δικαιωμάτων κατά απομιμητών, ενώ συντάσσουμε συμβάσεις πώλησης ή εκμετάλλευσης δικαιωμάτων.

Οι νομικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν και διαδικασίες ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ΟΒΙ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και λοιπών διοικητικών Αρχών.

Τέλος, υποστηρίζουμε νομικά τους πελάτες κατά τις διαπραγματεύσεις τους τραπεζικές πιστώσεις και δάνεια, ή ρυθμίσεις αυτών.

  • Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπίας και (Αποκλειστικής) Διανομής

  • Συμβάσεις δικαιόχρησης (Franchising)

  • Συμβάσεις και όροι συναλλαγών ecommerce

  • Κατοχύρωση και προστασία Σημάτων

  • Ελληνικό Σήμα

  • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας (πατέντα) και βιομηχανικών σημάτων

  • ΟΒΙ

  • Επιτροπή Ανταγωνισμού

  • Γενική Γραμματεία Εμπορίου

  • Τραπεζικά Δάνεια