Η μεγάλη εμπειρία μας στον τομέα της αγοράς ακινήτων μας έχει διακρίνει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία με συνεργασίες με κατασκευαστές και μεσίτες στην Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αθήνα και Κυκλάδες. Έχουμε ειδίκευση σε όλα τα θέματα που αφορούν όλων των ειδών τα ακίνητα οικιστικά, επαγγελματικά, οικόπεδα αγροτεμάχια: μεταβιβάσεις, επενδύσεις, εκμετάλλευση οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, κατασκευή και ανάπτυξη ακινήτων, σύνταξη εργολαβικών συμβολαίων, νομική παρακολούθηση σε ανεγέρσεις με αντιπαροχή, μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων (leasing, sale and lease back), χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων, εμπράγματες εξασφαλίσεις. Αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων και χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για ειδικές κατηγορίες ακινήτων. Ενώ εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες για την φορολόγηση ακινήτων και κάθε μορφής εκμετάλλευση τους.

Το VP Law χειρίζεται υποθέσεις κτηματολογίου και μεγάλες υποθέσεις απαλλοτριώσεων, ενώ γνωματεύει σε πολύπλοκες αγοραπωλησίες ακινήτων για θέματα που αφορούν απόκτηση από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμεθόριες περιοχές, δασικές εκτάσεις, τίτλους κτήσης με βάση τη χρησικτησία ή ιδιαίτερο νομικό καθεστώς σε νησιά.

Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε πολύ έντονα με το ακίνητο ως μέσο επένδυσης για απόκτηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών (golden visa) με επενδυτές ιδιώτες και επιχειρηματίες από όλον τον κόσμο, αλλά κυρίως από Ρωσία, Κίνα, Αμερική και Ινδία και καλλιεργούμε συνεργασίες με αντίστοιχα γραφεία στις χώρες αυτές.

Τέλος, διαπραγματευόμαστε με εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης απαιτήσεων που έχουν εξασφαλίσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) ενώ γνωματεύουμε για το νομικό καθεστώς και τη λειτουργία των Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

 • Αγοραπωλησίες

 • Επενδυτικά ακίνητα

 • Οικιστικά ακίνητα

 • Ανέγερση με αντιπαροχή

 • Εργολαβικές συμβάσεις

 • Μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων

 • Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (Airbnb, Booking)

 • Εταιρίες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

 • ΕΟΤ, ΕΣΛ

 • Leasing, sale and lease back

 • Απαλλοτριώσεις

 • Προσημειώσεις υποθήκες

 • Ακίνητα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια